Kim jesteśmy

Ekosystemy Innowacji

dla ciągłego generowania innowacji przełomowych i rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy, tworzącego bogactwo narodowe

Napisz do nasNapisz do nas

W nowoczesnej gospodarce wartość tworzona jest w mniejszym stopniu za pomocą pracy
i kapitału, a w większym stopniu za pomocą wiedzy, która tworzy się w złożonych układach organizacyjnych. Jeśli zatem polska gospodarka ma uniknąć pułapki średniego dochodu, to instytucjonalne ogniwa państwa, rynku i firm muszą ze sobą współdziałać. Ich docelowe relacje obrazuje model Narodowego Ekosystemu Innowacji.

Mateusz Morawiecki Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 2017

Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego
Management and Knowledge Hub

Agencja Rozwoju Przemysłu powołała Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego (FIRG). Celem FIRG jest tworzenie warunków do stymulowania współpracy nauki i biznesu przy aktywnym udziale państwa. Działanie Forum koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji polskich technologii przełomowych w oparciu o wyspecjalizowane ekosystemy innowacji. W inauguracji Forum uczestniczyli m.in prof. Charles Hampden-Turner z Harvard University, dr Mark Khater z Cambridge University oraz dr Martti Launonen, doradca premiera Finlandii w obszarze rozwoju ekosystemów innowacji i były wiceprezes Technopolis, Finlandia.

Ekosystem Mechatroniki
Ekosystem ICT
Ekosystem Przemysłu
Stoczniowego
Ekosystem Polski Wschodniej
Ekosystem Przemysłu Motoryzacyjnego
Ekosystem 3D Printing
Ekosystem Przemysłu
Lotniczego
Ekosystem Przemysłu
Spożywczego
Ogłoszenia

Siła komunikacji w kierowaniu zespołem – szkolenie 18-19 czerwca 2019

Centrum Innowacyjnego Rozwoju to projekt, którego celem jest wparcie budowy ekosystemu innowacji, poprzez inwestycje w kapitał ludzki i edukacje kadry menedżerskiej, ekspertów i specjalistów. Centrum Innowacyjnego Rozwoju buduje środowisko oparte na współpracy i innowacyjnej kulturze organizacji. Stwarza to warunki wspomagające proces komercjalizacji technologii, wynalazków i wypełniania nisz rynkowych polskimi przedsiębiorstwami. (więcej ...)
Ogłoszenia

Usługi z obszaru zarządzania własnością intelektualną

Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego zaprasza małych i średnich przedsiębiorców do korzystania z naszych usług: Budowa strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie Doradztwo w zakresie zakupu własności intelektualnej Analizy rynkowe dla nowych produktów, usług i procesów opartych o innowacyjne rozwiązania Organizacja projektów badawczo-rozwojowych Optymalizacja zabezpieczenia kapitału intelektualnego przedsiębiorcy Grupa docelowa: przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie działalności B+R oraz zakup własności intelektualnej Skontaktuj się! Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego specjalizuje się w usługach na rzecz wspierania innowacji, transferu i komercjalizacji technologii.   Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego, 2019
Ogłoszenia

Ekosystem Innowacji FinTech

Ekosystem Innowacji FinTech to projekt nastawiony na wspieranie dynamicznego rozwoju gospodarki poprzez zintegrowane zarządzanie przełomowymi technologiami finansowymi: polskie startupy fintech z udziałem skarbu państwa, jako znaczące podmioty rynku globalnego. (więcej...)

Proces Innowacji w Ekosystemach

Innowacje przełomowe potrzebują systemowego wsparcia

Ekosystemy tworzą celowo projektowane i rozwijane unikalne środowisko oraz kulturę do akceleracji innowacji, rzeczywiście integrując wszystkich zainteresowanych komercjalizacją innowacji, jednocześnie tworząc bardzo atrakcyjną ofertę dla inwestorów i wielu polskich ekspertów oraz naukowców, gotowych do powrotu do Polski.

Mapowanie Technologii
Przełomowych


Identyfikacja Potencjału
Innowacyjnego

Budowanie Specjalistycznych
Ekosystemów


Tworzenie Centrów
Wiedzy

Komercjalizacja Wyników Badań


GO GLOBAL