Ekosystem Innowacji FinTech

By | Ogłoszenia, Projekty

Ekosystem Innowacji FinTech to projekt nastawiony na wspieranie dynamicznego rozwoju gospodarki poprzez zintegrowane zarządzanie przełomowymi technologiami finansowymi: polskie start-upy fintech z udziałem skarbu państwa, jako znaczące podmioty rynku globalnego.

Read More

(archiwalne) Szkolenie AGILE 28-29 marca 2019

By | Ogłoszenia, Projekty, Szkolenia

Centrum Innowacyjnego Rozwoju to projekt, którego celem jest wparcie budowy ekosystemu innowacji, poprzez inwestycje w kapitał ludzki i edukacje kadry menedżerskiej, ekspertów i specjalistów. Centrum Innowacyjnego Rozwoju buduje środowisko oparte na współpracy i innowacyjnej kulturze organizacji. Stwarza to warunki wspomagające proces komercjalizacji technologii, wynalazków i wypełniania nisz rynkowych polskimi przedsiębiorstwami.

Read More