Siła komunikacji w kierowaniu zespołem – szkolenie 6 – 7 sierpnia 2019

By | Ogłoszenia, Szkolenia

Centrum Innowacyjnego Rozwoju to projekt, którego celem jest wparcie budowy ekosystemu innowacji, poprzez inwestycje w kapitał ludzki i edukacje kadry menedżerskiej, ekspertów i specjalistów. Centrum Innowacyjnego Rozwoju buduje środowisko oparte na współpracy i innowacyjnej kulturze organizacji. Stwarza to warunki wspomagające proces komercjalizacji technologii, wynalazków i wypełniania nisz rynkowych polskimi przedsiębiorstwami.

Read More

Usługi świadczone przez Forum

By | Ogłoszenia

Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego   zaprasza przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności B+R  do korzystania z naszych usług:   Budowa strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – usługa polega na wyznaczeniu strategicznych kierunków działań przedsiębiorcy przyczyniających się do wzrostu wartości spółki (m. in poprzez zwiększenie udziału kapitału intelektualnego w działalności przedsiębiorcy); Przeprowadzenie badań i analiz poprzedzających zgłoszenie rozwiązania do ochrony; określenie właściwego zakresu i rodzaju ochrony; Pomoc w ochronie własności przemysłowej; wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know-how i praw autorskich; przygotowanie zgłoszeń do właściwego urzędu patentowego, przygotowania korespondencji w sprawie naruszenia praw ochronnych oraz odwołań do UPRR itp.; Pomoc w…

Read More

(archiwalne) Siła komunikacji w kierowaniu zespołem – szkolenie 18-19 czerwca 2019

By | Ogłoszenia, Szkolenia

Centrum Innowacyjnego Rozwoju to projekt, którego celem jest wparcie budowy ekosystemu innowacji, poprzez inwestycje w kapitał ludzki i edukacje kadry menedżerskiej, ekspertów i specjalistów. Centrum Innowacyjnego Rozwoju buduje środowisko oparte na współpracy i innowacyjnej kulturze organizacji. Stwarza to warunki wspomagające proces komercjalizacji technologii, wynalazków i wypełniania nisz rynkowych polskimi przedsiębiorstwami.

Read More

Ekosystem Innowacji FinTech

By | Ogłoszenia, Projekty

Ekosystem Innowacji FinTech to projekt nastawiony na wspieranie dynamicznego rozwoju gospodarki poprzez zintegrowane zarządzanie przełomowymi technologiami finansowymi: polskie start-upy fintech z udziałem skarbu państwa, jako znaczące podmioty rynku globalnego.

Read More

(archiwalne) Szkolenie AGILE 28-29 marca 2019

By | Ogłoszenia, Projekty, Szkolenia

Centrum Innowacyjnego Rozwoju to projekt, którego celem jest wparcie budowy ekosystemu innowacji, poprzez inwestycje w kapitał ludzki i edukacje kadry menedżerskiej, ekspertów i specjalistów. Centrum Innowacyjnego Rozwoju buduje środowisko oparte na współpracy i innowacyjnej kulturze organizacji. Stwarza to warunki wspomagające proces komercjalizacji technologii, wynalazków i wypełniania nisz rynkowych polskimi przedsiębiorstwami.

Read More