OgłoszeniaProjektySzkolenia
12 marca 2019

Szkolenie AGILE 28-29 marca 2019

Centrum Innowacyjnego Rozwoju to projekt, którego celem jest wparcie budowy ekosystemu innowacji, poprzez inwestycje w kapitał ludzki i edukacje kadry menedżerskiej, ekspertów i specjalistów. Centrum Innowacyjnego Rozwoju buduje środowisko oparte na współpracy i innowacyjnej kulturze organizacji. Stwarza to warunki wspomagające proces komercjalizacji technologii, wynalazków i wypełniania nisz rynkowych polskimi przedsiębiorstwami. (więcej...)
OgłoszeniaProjekty
8 marca 2019

Ekosystem Innowacji FinTech

Ekosystem Innowacji FinTech to projekt nastawiony na wspieranie dynamicznego rozwoju gospodarki poprzez zintegrowane zarządzanie przełomowymi technologiami finansowymi: polskie startupy fintech z udziałem skarbu państwa, jako znaczące podmioty rynku globalnego. (więcej...)
OgłoszeniaProjekty
26 lipca 2018

Wsparcie finansowe dla start-upów

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW i Centrum Innowacji FIRE uzyskały w dn. 18.04.2018 r. dofinansowanie projektu „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. (więcej…)