OgłoszeniaSzkolenia
16 maja 2019

Siła komunikacji w kierowaniu zespołem – szkolenie 18-19 czerwca 2019

Centrum Innowacyjnego Rozwoju to projekt, którego celem jest wparcie budowy ekosystemu innowacji, poprzez inwestycje w kapitał ludzki i edukacje kadry menedżerskiej, ekspertów i specjalistów. Centrum Innowacyjnego Rozwoju buduje środowisko oparte na współpracy i innowacyjnej kulturze organizacji. Stwarza to warunki wspomagające proces komercjalizacji technologii, wynalazków i wypełniania nisz rynkowych polskimi przedsiębiorstwami. (więcej ...)
Ogłoszenia
11 maja 2019

Usługi z obszaru zarządzania własnością intelektualną

Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego zaprasza małych i średnich przedsiębiorców do korzystania z naszych usług: Budowa strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie Doradztwo w zakresie zakupu własności intelektualnej Analizy rynkowe dla nowych produktów, usług i procesów opartych o innowacyjne rozwiązania Organizacja projektów badawczo-rozwojowych Optymalizacja zabezpieczenia kapitału intelektualnego przedsiębiorcy Grupa docelowa: przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie działalności B+R oraz zakup własności intelektualnej Skontaktuj się! Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego specjalizuje się w usługach na rzecz wspierania innowacji, transferu i komercjalizacji technologii.   Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego, 2019
OgłoszeniaProjekty
8 marca 2019

Ekosystem Innowacji FinTech

Ekosystem Innowacji FinTech to projekt nastawiony na wspieranie dynamicznego rozwoju gospodarki poprzez zintegrowane zarządzanie przełomowymi technologiami finansowymi: polskie startupy fintech z udziałem skarbu państwa, jako znaczące podmioty rynku globalnego. (więcej...)