Usługi z obszaru zarządzania własnością intelektualną

By 11 maja 2019Ogłoszenia

Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego

zaprasza małych i średnich przedsiębiorców do korzystania z naszych usług:

  1. Budowa strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
  2. Doradztwo w zakresie zakupu własności intelektualnej
  3. Analizy rynkowe dla nowych produktów, usług i procesów opartych o innowacyjne rozwiązania
  4. Organizacja projektów badawczo-rozwojowych
  5. Optymalizacja zabezpieczenia kapitału intelektualnego przedsiębiorcy

Grupa docelowa: przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie działalności B+R oraz zakup własności intelektualnej

Skontaktuj się!

Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego specjalizuje się w usługach na rzecz wspierania innowacji, transferu i komercjalizacji technologii.

 

Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego, 2019