Wsparcie finansowe dla start-upów

By 26 lipca 2018Ogłoszenia, Projekty

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW i Centrum Innowacji FIRE uzyskały w dn. 18.04.2018 r. dofinansowanie projektu „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.


Nasz wspólny projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby mazowieckiego środowiska akademickiego, ekosystemu start-upowego oraz mazowieckich firm.

Połączyliśmy w naszym projekcie doświadczenie UOTT UW we współpracy ze studentami, absolwentami i naukowcami z doświadczeniem CI FIRE w świadczeniu specjalistycznych usług na potrzeby grupy docelowej.

Celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju mazowieckich MŚP dzięki dostarczeniu prostych i wysokospecjalistycznych usług.

Projekt będzie polegał na wsparciu początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw, dzięki procesom inkubacyjnym i akceleracyjnym prowadzonym w formie doradztwa, mentoringu, usług szkoleniowych, informacyjnych, technicznych i innych. Firmy uzyskają także pomoc w szczególności przy zakładaniu działalności, opracowaniu strategii rozwoju, prognozowaniu biznesu, w usługach wysokospecjalistycznych z zakresu analiz technicznych, ochrony własności przemysłowej, transferu technologii, wdrożeń i komercjalizacji wyników badań.

Grupa docelowa: mikro, mali i średni przedsiębiorcy (do 24 mies. od rejestracji) z Mazowsza o potencjale technologicznym, którzy zakładają wdrożenie innowacji technologicznych.

Dzięki projektowi przedsiębiorstwa zdobędą potencjał pomocny dla poszerzenia rynków zbytu na swoje produkty i usługi, a także zwiększenia zdolności do udziału w procesach wzrostu i innowacji.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert na maila:

                                    Tel. +48 22 658 22 00

                                    Mail: a.chojecka@firg.pl

Koordynator projektu:

Agnieszka Chojecka
Menedżer ds. projektów

TEL: +48 22 658 22 00 WWW: www.firg.pl E-MAIL: info@firg.pl

ADRES: Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego,

ul. Bukowińska 24a lok. 108, 02-703 Warszawa

NIP: 526-10-55-161 REGON: 011367976 KRS: 0000118071