Komercjalizacja projektów biznesowych Fintech

By | Projekty

Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego zaprasza inwestorów, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe oraz wszystkich zainteresowanych komercjalizacją projektów biznesowych technologii finansowych (Fintech) na spotkanie w siedzibie FIRG po uprzednim zgłoszeniu zainteresowania na email: kontakt@firg.pl

Read More

Ekosystem Innowacji Fintech

By | Aktualności, Projekty

Ekosystem Innowacji Fintech to projekt nastawiony na wspieranie dynamicznego rozwoju gospodarki poprzez zintegrowane zarządzanie przełomowymi technologiami finansowymi: polskie start-upy Fintech z udziałem skarbu państwa, jako znaczące podmioty rynku globalnego.

Read More

Szkolenie: Szkolenie AGILE / 28-29 marca 2019

By | Aktualności, Projekty, Szkolenia

Centrum Innowacyjnego Rozwoju to projekt, którego celem jest wparcie budowy ekosystemu innowacji, poprzez inwestycje w kapitał ludzki i edukacje kadry menedżerskiej, ekspertów i specjalistów. Centrum Innowacyjnego Rozwoju buduje środowisko oparte na współpracy i innowacyjnej kulturze organizacji. Stwarza to warunki wspomagające proces komercjalizacji technologii, wynalazków i wypełniania nisz rynkowych polskimi przedsiębiorstwami.

Read More