Ekosystem Innowacji Fintech

By 8 marca 2019Aktualności, Projekty

Ekosystem Innowacji Fintech to projekt nastawiony na wspieranie dynamicznego rozwoju gospodarki poprzez zintegrowane zarządzanie przełomowymi technologiami finansowymi: polskie start-upy Fintech z udziałem skarbu państwa, jako znaczące podmioty rynku globalnego.


Celem projektu jest budowa spójnych, zintegrowanych ram działania dla polskiego sektora Fintech, który ma stać się światowej klasy hubem rozwoju innowacyjnych technologii finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dlatego, zadaniem projektu realizowanego przez FIRG jest budowa Ekosystemu Innowacji Fintech poprzez wyselekcjonowanie najlepszego potencjału polskiego sektora Fintech oraz strategiczny rozwój tych precyzyjnie wybranych zasobów do poziomu konkurencyjności na rynku globalnym.

Projekt zakłada koordynację istniejących inicjatyw i programów Fintech w Polsce, jak również połączenie wyselekcjonowanego potencjału talentów, biznesu, startupów, centrów uniwersyteckich, instytucji badawczo-rozwojowych, usługodawców oraz inwestorów, w jeden strategicznie i synergicznie zarządzany mechanizm.

Kadrę w projekcie stanowią międzynarodowi eksperci: innowatorzy, badacze i praktycy biznesu z Polski, Finlandii, Wielkiej Brytanii, USA, których wiedza i doświadczenie, we współpracy z siecią powiązań z wiodącymi, globalnymi ekosystemami innowacji Fintech, pomoże w transferze wiedzy i technologii oraz w budowie polskich narzędzi, procesów i wartości intelektualnej.

Etapy projektu obejmują: audyt obecnego potencjału innowacyjnego, identyfikacja potrzeb rozwojowych w kontekście globalnych łańcuchów wartości, projektowanie konkurencyjnych modeli biznesowych, inwestycja w wybrane segmenty sektora Fintech.

Do inicjatywy rozwoju potencjału rynkowego Ekosystemu Innowacji Fintech w Polsce, zapraszamy indywidualne osoby (talenty), ekspertów, inwestorów, instytucje finansowe, dostawców technologii, instytucje otoczenia biznesu, centra uniwersyteckie, instytucje badawczo-rozwojowe oraz parki naukowo-technologiczne.


Ekosystem Innowacji Fintech, marzec 2019