Szkolenie: Szkolenie AGILE / 28-29 marca 2019

By 12 lutego 2019Aktualności, Projekty, Szkolenia

Centrum Innowacyjnego Rozwoju to projekt, którego celem jest wparcie budowy ekosystemu innowacji, poprzez inwestycje w kapitał ludzki i edukacje kadry menedżerskiej, ekspertów i specjalistów. Centrum Innowacyjnego Rozwoju buduje środowisko oparte na współpracy i innowacyjnej kulturze organizacji. Stwarza to warunki wspomagające proces komercjalizacji technologii, wynalazków i wypełniania nisz rynkowych polskimi przedsiębiorstwami.Serdecznie zapraszamy na szkolenie z obszaru project managementu pt.: „Jak zbudować zwinną organizację?
Szkolenie poprowadzi Piotr Ogonowski, menedżer z 20-letnim doświadczeniem, wykładowca, trener, członek zarządu Project Management Institute Poland Chapter.


Jak zbudować zwinną organizację?

Czyli praktycznie o AGILE w organizacji


Termin: 28 – 29 marca 2019

Miejsce: Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, siedziba ARP S.A.

Adresaci warsztatu:

  • Wyższa i średnia kadra zarządzająca, sponsorzy projektów, kierownicy projektów strategicznych, pracownicy biura projektów

Korzyści z uczestnictwa w warsztacie:

  • Usystematyzowanie wiedzy o zwinnym zarządzaniu projektami i budowie organizacji projektowej
  • Świadomość istnienia metodyk projektowych oraz roli wyższej kadry zarządzającej w budowie zwinnej organizacji projektowej

Prowadzący: Piotr Ogonowski

Manager z 20 letnim doświadczeniem, konsultant i wykładowca na najlepszych polskich uczelniach, przekazujący wiedzę na szkoleniach, studiach podyplomowych oraz MBA. Wspierał transformację pond 40 firm, konsultował zmiany w ponad 200 firmach.  Autor wykładów i szkoleń z zakresu transformacji organizacji, zarządzania projektami i portfelem projektów oraz zarządzania strategicznego. Członek zarządu Project Management Institute Poland Chapter, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz wieloletni członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą Uzyskał certyfikaty PMP oraz PRINCE2 Practitioner. Jego specjalizacją są duże projekty transformacyjne, budowa organizacji projektowych oraz wdrożenia strategii.


1Wprowadzenie do nowoczesnego zarządzania projektami
2Organizacja projektowa
3Kiedy Agile, a kiedy klasycznie
4Od zarządzania do przywództwa sytuacyjnego
5 Wprowadzenie do metodyki Agile SCRUM
6 Angażowanie pracowników
7 Delegowanie
8 Rozwój kompetencji w zespole

Szczegółowy program do pobrania poniżej.

Rezerwacja miejsc: w.jamroziak @firg.pl
tel.: +48 22 658 22 00


Pliki do pobrania:


Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego, marzec 2019