Szkolenie: Siła komunikacji w kierowaniu zespołem / 6-7 sierpnia 2019

By 18 czerwca 2019Aktualności, Szkolenia

Centrum Innowacyjnego Rozwoju to projekt, którego celem jest wsparcie budowy ekosystemu innowacji, poprzez inwestycje w kapitał ludzki i edukacje kadry menedżerskiej, ekspertów i specjalistów. Centrum Innowacyjnego Rozwoju buduje środowisko oparte na współpracy i innowacyjnej kulturze organizacji. Stwarza to warunki wspomagające proces komercjalizacji technologii, wynalazków i wypełniania nisz rynkowych polskimi przedsiębiorstwami.


Siła komunikacji w kierowaniu zespołem

Warsztat z wykorzystaniem metodyki DiSC®

Termin: 6 – 7 sierpnia 2019 r.

Miejsce: Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, siedziba ARP S.A.

Trener: Arkadiusz Gleń, certyfikowany trener metodyki DiSC®


Adresaci warsztatu:

  • Wyższa i średnia kadra zarządzająca, kierownicy projektów i menedżerowie zespołów, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie zmian w organizacji oraz pracownicy, których wyniki i sukces zawodowy zależą od skutecznej komunikacji.

Korzyści z uczestnictwa w warsztacie:

  • formuła warsztatowa – praktyczne zastosowanie narzędzi relacyjnych w środowisku pracy,
  • zrozumienie różnic w zachowaniu, funkcjonowaniu, źródłach motywacji i obaw pracowników i współpracowników – świadome budowanie relacji,
  • wzrost umiejętności naturalnego wpływania na zachowania pracowników i zwiększenie efektywności wykonywanych zadań,
  • udoskonalenie kompetencji w identyfikacji, zapobieganiu i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych spowodowanych niepełną komunikacją.

Koszt: 1 600,00 zł netto + 23% VAT za uczestnika

  • Cena zawiera udział w warsztatach, materiały szkoleniowe i catering
  • Cena nie zawiera noclegu i kosztów dojazdu

Prowadzący: Arkadiusz Gleń

Certyfikowany trener metodyki DiSC®, trener Lloyd Group, wraz z którą buduje nowoczesne programy szkoleniowe dla organizacji, jak też i poza nią. W czasie swojej praktyki przeprowadził ponad 300 całodniowych warsztatów szkoleniowych, oraz blisko 500 indywidualnych sesji coachingowych. Jest współautorem ośmiotygodniowego programu nauczania „Myśli Szkoleniowej Lloyda” oraz autorem skryptów i materiałów wdrożeniowych dla podmiotów zewnętrznych. Uczestniczył w roli prelegenta na licznych wydarzeniach branżowych m.in. Asbiro, Toastmasters, Akademia Morizon czy Recamp. Od ponad 5 lat dba o rozwój kompetencji miękkich oraz technik sprzedażowych wśród pracowników spółek grupy kapitałowej Lloyd.

Model DiSC® – opracowany przez amerykańskiego psychologa Williama Marstona, opiera się na wyróżnieniu czterech postaw zachowań, stylów komunikacji i przyswajania informacji zwrotnej. Są to następujące typy osobowości: Dominujący (Dominant), Inspirujący (Influencing), Stabilny (Steady), Ostrożny (Cautious). Od pierwszych liter nazw osobowości wziął się właśnie model DiSC®. Dzięki plastycznej budowie i łatwości wdrażania modelu DiSC®, znajduje on szereg praktycznych zastosowań w biznesie. Podstawowym narzędziem są testy kompetencyjne DiSC®, które są używane w rekrutacji i coachingu, udoskonalaniu technik komunikacji, sprzedaży i zarządzaniu konfliktem w organizacji.

Lloyd Group jest jednym z liderów na rynku obrotu nieruchomości w Polsce. Jest znany z innowatorskiego podejścia i  intensywnego inwestowania w kapitał ludzki organizacji. Lloyd Group wdrożył do swoich spółek innowacyjny model biznesowy, który zrewolucjonizował rynek obrotu nieruchomościami w Polsce. Firma swoje sukcesy w sprzedaży osiągnęła dzięki wykorzystaniu w praktyce zaawansowanych narzędzi z obszaru psychologii biznesu i najnowszych trendów w zarządzaniu organizacją. Firma działa w oparciu o model kapitału ludzkiego, co przejawia się w takich aspektach jak: rekrutacja, zarządzanie zespołami, stosowanie technik wspomagania komunikacji i kreowania efektywnej kultury organizacji. W skład grupy wchodzą firmy: Lloyd Properties, Rent Like Home i Buy&Rent.


1Wprowadzenie wspólnego języka w komunikacji
2Omówienie stylów zachowań w modelu DiSC®
3Analiza poszczególnych typów osobowości
4Praktyczne wykorzystanie modelu DiSC®
5Narzędzia relacyjne
6Aktywne słuchanie i sztuka zadawanie pytać
7Zarządzanie rozmową
8Wywieranie wpływu

Szczegółowy program do pobrania poniżej.

Rezerwacja miejsc: w.jamroziak @firg.pl
tel.: +48 503 970 653

Pliki do pobrania: