Usługi świadczone przez Forum

By 7 marca 2019Aktualności, Projekty

Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego  

zaprasza przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności B+R  do korzystania z naszych usług:

 

  • Budowa strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – usługa polega na wyznaczeniu strategicznych kierunków działań przedsiębiorcy przyczyniających się do wzrostu wartości spółki (m. in poprzez zwiększenie udziału kapitału intelektualnego w działalności przedsiębiorcy);
  • Przeprowadzenie badań i analiz poprzedzających zgłoszenie rozwiązania do ochrony; określenie właściwego zakresu i rodzaju ochrony;
  • Pomoc w ochronie własności przemysłowej; wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know-how i praw autorskich; przygotowanie zgłoszeń do właściwego urzędu patentowego, przygotowania korespondencji w sprawie naruszenia praw ochronnych oraz odwołań do UPRR itp.;
  • Pomoc w organizacji projektów badawczo-rozwojowych dla firm pracujących nad nowymi produktami i technologiami (optymalizacja zakresu i kosztów projektów badawczych, uzgodnienie warunków współpracy z instytucjami naukowymi, itp.);
  • Wsparcie przedsiębiorcy w pozyskaniu informacji (m.in. z baz danych, cyfrowych bibliotek technicznych, itp.) w celu przegotowania projektów B+R oraz zgłoszeń do urzędu patentowego;
  • Analizy rynkowe dla nowych, innowacyjnych produktów, usług i procesów;

FIRG świadczy również usługi w zakresie:

  • transferu, wdrażania i rozwoju innowacji – w szczególności badanie stanu techniki, zdolności i czystości patentowej innowacyjnych rozwiązań, uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju poprzez wdrożenie rozwiązań innowacyjnych, opracowanie modelu finansowego, szczegółowego planu wdrożenia rozwiązania,
  • usługi w zakresie opracowania strategii rozwoju firmy, służącej do zdefiniowania celów i określania sposobów ich osiągania, będącą wsparciem dla przedsiębiorcy w opracowaniu dalszych planów taktycznych,

Zapraszamy do kontaktu.

Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego, 2019

http://innowacje.org.pl/pl/pro-inno-ip/