Wsparcie finansowe dla start-upów

By 26 kwietnia 2019Aktualności, Projekty

Masz firmę na Mazowszu? Jesteś w fazie rozwoju nie dłużej niż dwa lata?

Ten projekt jest dla Ciebie. Mamy wsparcie finansowe dla Twojej firmy!

Fundacja pomoże Ci w budowaniu kompetencji potrzebnych na pierwszych etapach przygody z przedsiębiorczością.

Eksperci Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego pomogą Ci zmierzyć się z m.in. opracowaniem biznesplanuanalizą biznesową.


Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego realizuje projekt pn. „FIRE i UOTT UW razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”  Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Cel projektu: wsparcie początkowej fazy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w formie inkubacji i akceleracji. Całkowita wartość projektu: 1 962 659,04 PLN

Do połowy 2020 roku realizujemy wspólnie z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii realizujemy projekt „FIRE i UOTT razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”.

Umowa na realizację projektu (RPMA.03.01.02-14-9608/17-00) została zawarta 11 września 2018 r. w Warszawie pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych i
Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego (liderem projektu).

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU?

Grupą docelową są mikro, mali i średni przedsiębiorcy (do 24 mies. od dnia rejestracji) z Mazowsza o potencjale technologicznym, którzy zakładają wdrożenie innowacji technologicznych.

Ich działalność musi się wpisywać w Inteligentne Specjalizacje na Mazowszu. http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id4003-inteligentne-specjalizacje-mazowsze.pdf

CZEGO POTRZEBUJE TWOJA FIRMA?

W projekcie świadczymy BEZPŁATNE USŁUGI INKUBACYJNE I AKCELERACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

– usługi informacyjne

– usługi marketingowe

– szkoleniowe

– doradztwa ogólnego, specjalistycznego

– doradztwa finansowego

– doradztwa prawnego

– doradztwa technicznego

DORADZIMY CI JAKIEJ USŁUGI POTRZEBUJESZ I TWOJA FIRMA OTRZYMA BEZZWROTNĄ POMOC DE MINIMIS.


Firmy zainteresowane współpracą w ramach projektu zapraszamy do kontaktu:

e-mail: kontakt @firg.pl / tel: +48 (22) 658 22 00